Obavijest o mogućnosti posebnog načina predaje otpadnih pelena koja se primjenjuje samo za kućanstva .