Ustrojstvo

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

Sjedište: Antuna Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo
OIB: 11993410316
E-pošta: dkpc@dkpc.hr
Web stranica: www.dkpc.hr
Telefon: 01/2750621
Faks: 01/2753329

Uprava

Direktor: Tadija Penić, dipl.ing.rud.
Telefon: 01/2753325
E-pošta: tadija.penic@dkpc.hr

Voditelj računovodstva: Lidija Ivanić, bac.oec.
Telefon: 01/2750621
E-pošta: racunovodstvo@dkpc.hr

Voditelj RJ Komunalne djelatnosti: Boško Guja, ing.prom.
Telefon: 01/2750621
E-pošta: bosko.guja@dkpc.hr

Odlagalište Andrilovec

Adresa: Andrilovec b.b.
Voditelj RP Odlagalište i reciklažno dvorište: Ivan Antolković
Mobitel: 091/6565234
E-pošta: ivan.antolkovic@dkpc.hr

Novo groblje u Dugom Selu

Adresa: Kozinska b.b., Dugo Selo
Voditelj RP Groblja i tržnica: Vesna Ivanić
Telefon: 01/2750135
E-pošta: vesna.ivanic@dkpc.hr