Križ

Dana 22. srpnja 2021. godine, u 78. godini života, preminuo je Slavko Makovica. Pokop pokojnika bit će u petak 23. srpnja 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Nakon zaprimanja naloga Gradonačelnika Grada Dugog Sela u kojem se traži odgoda početka primjene novog sustava naplate odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, a sve kako bi se korisnicima javne usluge omogućio dodatni period za prilagodbu na novi sustav te se potpuno osigurali tehnički preduvjeti koji će se ispuniti podjelom plastičnih kanti za papir i plastiku, uprava Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o. odgodila je početak primjene novog sustava naplate do 01. rujna 2021. godine. Sve ostalo što je novim sustavom uvedeno (raspored odvoza, način razdvajanja, …. ) ostaje nepromijenjeno.

Vaš Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

 

Nalog Gradonačelnika

DKPC_Odluka o izmjeni cjenika

Suglasnost gradonačelnika na izmjenu cjenika

Details