Mole se građani da ne bacaju otpad oko spremnika na zelenim otocima