Ustrojstvo

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

Sjedište: Antuna Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo
OIB: 11993410316
E-pošta: dkpc@dkpc.hr
Web stranica: www.dkpc.hr
Telefon: 01/2750-621
Faks: 01/2753-329

Uprava

Direktor: Tadija Penić, dipl.ing.rud.
Telefon: 01/2753-325
E-pošta: tadija.penic@dkpc.hr

Voditelj RJ za opće i financijske poslove: Lidija Ivanić, bac.oec.
Telefon: 01/2750-621
E-pošta: racunovodstvo@dkpc.hr

Voditelj RJ za gospodarenje otpadom: Boško Guja, ing.prom.
Telefon: 01/2750-621
E-pošta: bosko.guja@dkpc.hr

Odlagalište Andrilovec

Adresa: Andrilovec b.b.
Voditelj RP za odlagalište i reciklažno dvorište: Ivan Antolković
Mobitel: 091/6565-234
E-pošta: ivan.antolkovic@dkpc.hr

Novo groblje u Dugom Selu

Adresa: Kozinska b.b., Dugo Selo
Voditelj RP za groblja: Snježana Dabac
Telefon: 01/2750-135
E-pošta: snjezana.dabac@dkpc.hr