Od 01. srpnja 2022. godine započinje primjena novog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada