04. travnja 2022. – Dragica Kojundžija, r. Barbarić