Križ

Dana 19. ožujka 2020. godine, u 81. godini života, preminula je Milka Smolić. Pokop pokojnice bit će u petak 20. ožujka 2020. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 17. ožujka 2020. godine, u 58. godini života, preminuo je Ivan Tadić. Pokop pokojnika bit će u četvrtak 19. ožujka 2020. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 15. ožujka 2020. godine, u 83. godini života, preminuo je Zvonko Pintar. Pokop pokojnika bit će u utorak 17. ožujka 2020. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 14. ožujka 2020. godine, u 86. godini života, preminula je Barica Đuriš. Pokop pokojnice bit će u utorak 17. ožujka 2020. godine u 14 h, na Starom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 11. ožujka 2020. godine, u 49. godini života, preminula je Marijana Marjančić. Pokop pokojnice bit će u subotu 14. ožujka 2020. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 11. ožujka 2020. godine, u 87. godini života, preminula je Ivka Teklić. Pokop pokojnice bit će u petak 13. ožujka 2020. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 02. ožujka 2020. godine, u 84. godini života, preminula je Anđela Holec. Pokop pokojnice bit će u subotu 07. ožujka 2020. godine u 11 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 05. ožujka 2020. godine, u 62. godini života, preminuo je Jožef Vešligaj. Pokop pokojnika bit će u subotu 07. ožujka 2020. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 04. ožujka 2020. godine, u 86. godini života, preminuo je Dušan Bakić. Pokop pokojnika bit će u petak 06. ožujka 2020. godine u 14 h, na Starom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 28. veljače 2020. godine, u 87. godini života, preminuo je Fabijan Peša. Pokop pokojnika bit će u srijedu 04. ožujka 2020. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details