Križ

Dana 30. svibnja 2021. godine, u 84. godini života, preminuo je Ivan Loborec. Pokop pokojnika bit će u srijedu 02.lipnja 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 30. svibnja 2021. godine, u 84. godini života, preminula je  Ana Vukelić.

Pokop pokojnice bit će u srijedu  02. lipnja 2021. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 28. svibnja 2021. godine, u 83. godini života, preminuo je Ilija Dankić. Pokop pokojnika bit će u subotu 29. svibnja 2021. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana  24. svibnja 2021. godine, u 76. godini života, preminulo je Josip Remenar. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak 31. svibnja 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 19. svibnja 2021. godine, u 83. godini života, preminuo je Nikola Pavić. Pokop pokojnika bit će u petak 21. svibnja 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 18.svibnja 2021. godine, u 84. godini života, preminuo je Stjepan Mikanec. Pokop pokojnika bit će u četvrtak 20. svibnja 2021 godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 11. svibnja 2021. godine, u 77. godini života, preminuo je Nikola Begić. Pokop pokojnika bit će u srijedu 19. svibnja 2021. godine u 14 h, na Starom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 14. svibnja 2021. godine, u 75. godini života, preminula je Marija Kos. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 17. svibnja 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 14. svibnja 2021. godine, u 89. godini života, preminula je Ružica Koberec. Pokop pokojnice bit će u subotu 15. svibnja 2021. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 09. svibnja 2021. godine, u 71. godini života, preminula je Dragica Gereci. Pokop pokojnice bit će u utorak 11. svibnja 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details