Križ

Dana 24. siječnja 2022. godine, u 70. godini života, preminula je Anđelka Šajković. Pokop pokojnice bit će u petak  28. siječnja 2022.. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 23. siječnja 2022. godine, u 85. godini života, preminuo je Ivan Čopković. Pokop pokojnika bit će u srijedu 26. siječnja 2022. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 14. siječnja 2022. godine, u 82. godini života, preminula je Marica Kučiš-Vuković. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 17. siječnja 2022. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 15. siječnja 2022. godine, u 80. godini života, preminuo je Jure Tominac. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak 17. siječnja  2022. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 13. siječnja 2022. godine, u 86. godini života, preminula je Barica Crnić. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 17. siječnja 2022. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 12. siječnja 2022. godine, u 81. godini života, preminuo je Antun Zečević. Pokop pokojnika bit će u petak 14. siječnja  2022. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 12. siječnja 2022. godine, u 95. godini života, preminula je  Ana Marija Staroveški. Pokop pokojnice bit će u petak 14. siječnja 2022. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 12. siječnja 2022. godine, u 50. godini života, preminuo je Miljenko Marković. Pokop pokojnika bit će u petak 14. siječnja 2022. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 10. siječnja 2022. godine, u 70. godini života, preminuo je Ulrich Knüppel. Pokop pokojnika bit će u petak 14. siječnja 2022. godine u 12 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 06. siječnja 2022. godine, u 76. godini života, preminuo je Marko Janjić. Pokop pokojnika bit će u subotu 08. siječnja 2022. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details