Križ

Dana 27. travnja 2015. godine, u 83. godini života, preminula je Ruža Tišljarec. Pokojnica je kremirana 30. travnja 2015. godine. Polaganje urne bit će u petak 24. srpnja 2015. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 17. srpnja 2015. godine, u 76. godini života, preminula je Marija Grgić. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 20. srpnja 2015. godine u 10 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 14. srpnja 2015. godine, u 61. godini života, preminuo je Slobodan Dražić. Pokop pokojnika bit će u srijedu 15. srpnja 2015. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 05. srpnja 2015. godine, u 82. godini života, preminuo je Zlatko Gorišek. Pokop pokojnika bit će u srijedu 08. srpnja 2015. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 03. srpnja 2015. godine, u 87. godini života, preminula je Zlata Koštek. Pokop pokojnice bit će u utorak 07. srpnja 2015. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 04. srpnja 2015. godine, u 69. godini života, preminuo je Jako Jurišić. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak 06. srpnja 2015. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 02. srpnja 2015. godine, u 80. godini života, preminula je Anica Radaković. Pokop pokojnice bit će u petak 03. srpnja 2015. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 29. lipnja 2015. godine, u 87. godini života, preminula je Vjekoslava Habečić. Pokop pokojnice bit će u srijedu 01. srpnja 2015. godine u 15 h, na Starom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 23. lipnja 2015. godine, u 85. godini života, preminula je Dragica Hudan. Pokop pokojnice bit će u utorak 30. lipnja 2015. godine u 14 h, na Starom groblju u Dugom Selu.
Details

Križ

Dana 27. lipnja 2015. godine, u 75 godini života, preminula je Slavica Kubat. Pokop pokojnice bit će u ponedeljak 29. lipnja 2015. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.
Details