Poštovani korisnici,

otpadne pelene ne spadaju u reciklabilni otpad, jer trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji materijalna, niti energetska oporaba takve vrste otpada, a nije niti izgledno da će u skoroj budućnosti postojati. Vrlo slična situacija je i u ostatku EU-a. Zbog svega navedenog otpadne pelene spadaju u miješani komunalni otpad i jedini način njihovog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj je odlaganje na odlagalište.

Unatoč svemu gore navedenom, Grad Dugo Selo se, prema članku 6., stavku 3., točci 5., Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/18, 9/18, 3/19 i 6/20), odlučio korisnicima javne usluge – kućanstvima omogućiti odvojenu predaju takve vrste otpada kako bi time smanjio njihovu ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada koja je osnovica za izračun varijabilnog dijela mjesečne naknade za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Sukladno navedenom članku korisnici javne usluge – kućanstva mogu otpadne pelene odvojeno predati u vlastitoj prozirnoj vreći koja će u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, dakle svaki drugi tjedan, biti iznesena uz spremnik za miješani komunalni otpad. Vreća s otpadnim pelenama bit će ubačena u isto komunalno vozilo kojim se sakuplja miješani komunalni otpad te će se zbrinuti odlaganjem na odlagalište komunalnog otpada.

Vaš Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.-

 

Details
Na blagdan Božića (petak, 25. prosinca 2020.) i Nove godine (petak, 1. siječnja 2021.) ne će se odvoziti miješani komunalni otpad.

Umjesto navedenih datuma miješani komunalni otpad odvozit će se u četvrtak 24. prosinca 2020. i u četvrtak 31. prosinca 2020. godine.

 Molimo korisnike, kojima se spremnici za komunalni otpad prazne petkom, da svoje spremnike za komunalni otpad iznesu u navedene dane.

Želimo vam sretan Božić i Novu Godinu.

Details

img-20191125-wa0000

Koncem mjeseca studenog 2019. godine Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. je s ovlaštenim sakupljačem otpadnog tekstila i obuće, tvrtkom Zeleni put d.o.o., sa sjedištem u Donjoj Lomnici, Industrijska 7, sklopio Ugovor o isporuci 20 spremnika za otpadni tekstil i o načinu pražnjenja i zbrinjavanja sakupljenog tekstilnog otpada.

Spremnici su postavljeni na sljedećim lokacijama (poveznica).

Details
Zeleni otok 2
U posljednje vrijeme  svjedoci smo sve češćeg bacanja otpada oko spremnika na zelenim otocima, što stvara jako ružnu sliku o našem gradu.

Spremnici na zelenim otocima namijenjeni su za ubacivanje točno određene kategorije otpada koja je naznačena na svakom spremniku. Ukoliko je neki spremnik pun potrebno je otpad ubaciti u sljedeći najbliži spremnik koji nije pun. Nikako nemojte ostavljati otpad pored spremnika, jer tako odložen otpad vrlo brzo bude razbacan oko spremnika.

Mole se svi građani da ne ostavljaju otpad pored spremnika na zelenim otocima.

Details

Tekstil

Zbog ne izvršavanja obveze redovitog pražnjenja spremnika za otpadni tekstil i obuću raskinut je ugovor s tvrtkom Zagtex d.o.o.. Spremnici, koji su u vlasništvu navedenog sakupljača otpadnog tekstila i obuće, povučeni su sa javnih gradskih površina.

U tijeku su pregovori s novim sakupljačem otpadnog tekstila i obuće, te se u roku od nekoliko tjedana očekuje postavljanje novih spremnika.

Molimo građane da se strpe par tjedana i u međuvremenu ne donose otpadni tekstil i obuću na zelene otoke..

Details

20140920_114759

Početkom rujna, korisnicima usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada koji žive u obiteljskim kućama, podijeljene su prozirne plastične vreće za razdvajanje otpadnog papira. Vreće napunjene s otpadnim papirom odvozit će se jednom mjesečno, tijekom prvog punog tjedna u mjesecu, prema uobičajenom rasporedu kao i za odvoz miješanog komunalnog otpada, Odvoz papira uvijek započinje ponedjeljkom i završava petkom. Vreće napunjene s otpadnim papirom potrebno je na dan odvoza iznesti na javnu površinu ispred obiteljske kuće, odmah uz zelenu kantu za miješani komunalni otpad.

Drugi odvoz vreća s otpadnim papirom bit će u tjednu od 3. – 7. studenog 2014. godine.

Details

Dijeljenje plastičnih vreća za razdvajanje papira

Djelatnici Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o., koji obavljaju poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, tijekom tjedna koji traje od 8.-12. rujna 2014. godine, dijelit će plastične vreće za razdvajanje papira. Svakom korisniku usluge, koji ima zaduženu zelenu plastičnu kantu, volumena 120 l, bit će dodijeljene tri plastične vreće za tri mjeseca unaprijed. Odvoz napunjenih vreća s papirom obavljat će se jednom…

Details