Blagajna Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o. nalazi se na lokaciji u Dugom Selu, A. Mihanovića 1. Blagajna radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 h. Na blagajni se osim računa za: odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, grobne naknade i ostalih računa Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o., mogu platiti i računi za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, koje izdaje Grad Dugo Selo.

Details