Križ

Dana 31. kolovoza 2021. godine, u 79. godini života, preminuo je Vlado Družinec. Pokop pokojnika bit će u srijedu 01. rujna 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 29. kolovoza 2021. godine, u 85. godini života, preminula je Kata Petričević. Pokop pokojnice bit će u srijedu  01. rujna 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 29. kolovoza 2021. godine, u 93. godini života, preminula je Ivka Žižak. Pokop pokojnice bit će u utorak 31. kolovoza 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 28. kolovoza 2021. godine, u 73. godini života, preminuo je Marijan Pejić. Pokop pokojnika bit će u utorak 31. kolovoza 2021 . godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 28. kolovoza 2021. godine, u 91. godini života, preminula je Olga Poldrugač. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 30. kolovoza 2021. godine u 14 h, na Starom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 26. kolovoza 2021. godine, u 40. godini života, preminuo je Damir Trupeljak. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak  30. kolovoza 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 23. kolovoza 2021. godine, u 87. godini života, preminula je Kata Celiček. Pokop pokojnice bit će u srijedu 25. kolovoza 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 18. kolovoza 2021. godine, u 70. godini života, preminuo je Ivan Skočić. Pokop pokojnika bit će u petak 20. kolovoza 2021. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 11. kolovoza 2021 . godine, u 73. godini života, preminuo  je Vlastimir Stamenković . Pokop pokojnika bit će u petak 13. kolovoza 2021. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 10. kolovoza 2021 . godine, u 69. godini života, preminuo je  Jure Jozić. Pokop pokojnika bit će u četvrtak 12. kolovoza 2021. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details