Križ

Dana 18. kolovoza 2017. godine, u 80. godini života, preminula je Stana Draženović. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 17. kolovoza 2017. godine, u 76. godini života, preminuo je Juraj Čanić. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 18. kolovoza 2017. godine, u 60. godini života, preminula je Jadranka Ivanda. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 10. kolovoza 2017. godine, u 29. godini života, preminuo je Ivan Ladof.Pokop pokojnika bit će u četvrtak 17. kolovoza 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 15. kolovoza 2017. godine, u 86. godini života, preminula je Marija Topolko.Pokop pokojnice bit će u četvrtak 17. kolovoza 2017. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 10. kolovoza 2017 godine, u 77 godini života, preminuo je Franjo Haboić. Pokop pokojnika bit će u ponedjeljak 14. kolovoza 2017. godine u 16 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 11.kolovoza 2017. godine, u 58. godini života, preminula je Jasenka Dokuš. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 14. kolovoza 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 08. kolovoza 2017. godine, u 88. godini života, preminula je Ivka Bekić.Pokop pokojnice bit će u petak 11. kolovoza 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 29. srpnja 2017. godine, u 81. godini života, preminuo je Ivo Andričić. Pokop pokojnika bit će u četvrtak 03. kolovoza 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details

Križ

Dana 30. srpnja 2017. godine, u 81. godini života, preminula je Katarina Vučetić. Pokop pokojnice bit će u ponedjeljak 31. srpnja 2017. godine u 15 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details